Предстоящо посещение от ученици на 14.06.2023

Ученици от НПМГ (София) ще посетят лабораторията за Високопроизводителни изчисления на 14.06.2023 от 11:30 часа. Програма:
  • 11:30 – 11:50 Посрещане и представяне от ръководителя на лабораторията проф. дфн. Ана Пройкова;
  • 11:50 – 11:55 Калина Димитрова – Използване на machine learning за реконструиране на сигнали (конволюционни невронни мрежи);
  • 11:55 – 12:00 Даниел Йорданов, експерт в лабораторията – Как да се свържем за изчислителния клъстер, използвайки Putty;
  • 12:00- 12:10 Михаил Илиев, директор СНИРД, ще представи ролята на Научно-технологичния парк за привличане на млади изследователи и връзките СНИРД -> София Тех (Инкубатор, Джон Атанасов)
  • 12:10-12:30 посещение комуникационната и 3D лаборатории в София тех парк. (Методи Панков представя)
A group of students from the National Gymnasium of Natural Sciences and Mathematics (Sofia) will visit the High-Performance Computing laboratory on 14.06.2023 at 11:30 а.m. Agenda:
  • 11:30 – 11:50 – Welcome and presentation by the head of the laboratory Prof. Ana Proykova;
  • 11:50 – 11:55 – Kalina Dimitrova – Using machine learning to reconstruct signals (convolutional neural networks);
  • 11:55 – 12:00 – Daniel Yordanov, an expert at the HPC lab – How to connect to the computing cluster using Putty;
  • 12:00-12:10 – Mihail Iliev, director of R&D&I Consortium, will present the role of the Science and Technology Park in attracting young researchers and the relations between R&D&I Consortium -> Sofia Tech (Incubator, John Atanasov)
  • 12:10-12:30 – The students will visit the communication and 3D laboratories in Sofia Tech Park. (Metodi Pankov guides)