Отворен worshop на EUROCC-България (23.04.2021)

Линк за регистрация

Регистрацията е отворена до 21.04.2021!

Кратка информация:

В рамките на проект EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50 процента по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“ (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания – EuroHPC) и 50 процента от национални програми за финансиране в страните партньори.

В дейностите на EuroCC участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел националните центрове за компетентност (НЦК) в участващите държави ще извършат проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Крайната цел е да се създадат достъпни високопроизводителни изчисления за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото.

От българска страна участват в проекта EuroCC с договор за партньорство трите институции-домакини на
Центровете за върхови постижения: Софийски Университет; Институт за информационни и комуникационни технологии-БАН)
Център за компетентност – ДИГД (УНСС)

Програмата на срещата, 23.04.2021:

14:00 – 14:15 Откриване (проф. Г. Ангелова, директор на ИИКТ-БАН, проф. А. Караиванова, ръководител на EuroCC-България)
14:15 – 14:30 EuroHPC JU и участието на България (проф. И. Димов, представител на България в Борда на EuroHPC JU)
14:30 – 14:50 Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC: проект EuroCC – цели, задачи, резултати (проф. А. Караиванова, ръководител на проект EuroCC-България)
14: 50 – 15:50 Представяне на големи проекти в областта, част 1:

  • ЦВП по Информатика и ИКТ (чл. кор. С. Маргенов, ръководител на проекта)
  • ЦВП УНИТе (проф. К. Стефанов, ръководител на проекта)
  • ЦКомп ДГД (проф. В. Кисимов, ръководител на проекта)
  • НЦВРП, обект на НПКНИ (проф. А. Караиванова, ръководител на проекта)
  15:50 – 16:20 Методология за оценка на компетентностите (проф. Е. Атанасов, зам. ръководител на проект EuroCC-България)

16:20 – 16:50 Дискусия
16:50 – 17:00 Закриване

Ани Пройкова, проф.дфзн
ръководител на екипа на EuroCC в Софийския университет

PRACE-ETP4HPC Workshop on HPC Education and Training for Industry Users

Event Date: 18th of March 2021, Online via Zoom, Europe/Brussels timezone

HPC has been recognized as a strategic tool to increase European competitiveness in industry. This entails investment not only in infrastructure but also in skills development of the labour force, now and in preparation for future. While the provision of HPC education and training has tended to focus on an academic audience and the needs of the scientific research community, it is important to understand the HPC skills needs of industry and learn from past experiences of industry-targeted training. The objective of the workshop is to reflect and discuss potential activities that will lead to better planning of HPC education and training for industry, as well as informing future HPC education and training funding opportunities (e.g. the Advanced Digital Skills pillar of the Digital Europe programme). The topics at the workshop should encompass:

 • Ways to engage with industry to capture/monitor skills needs, from surveys to one-to-one interviews
 • Past models of successful engagements that involved training
  Approaches and activities that have been tried but did NOT work
 • Current technological and talent trends in the industry – skills that are most in demand now and future; skills profiles of the speaker’s industry sector
 • What education/training providers should focus on at different levels (primary/secondary levels, Bachelors, Masters, PhD, etc.)
 • Suitable formats of delivery depending on audience and needs, e.g. degree programmes, short-format courses, mentorships, online/blended learning.
 • Other personal perspectives from the speakers
  The workshop welcomes all HPC training stakeholders – from training providers/funders to industry representatives who are training target audiences.

https://events.prace-ri.eu/event/1180/

HPC course – second edition – 24 September 2020

За втора година екипът на Лабораторията по високопроизводителни изчисления организира  обучение, свързано с използване на клъстер за високопроизводителни пресмятания (HPC).
Лектор ще бъде д-р Христо Илиев – експерт с голям опит в областта на Big Data и HPC (RWTH Aachen University, Germany 2011-2018;
2019-2020 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands).

Планираме интензивно обучение за един работен ден -24 септември 2020 – ще има лекции, съпроводени с упражнения,
като ще ползваме MOODLE или друга електронна платформа.

Главни теми на обучението:

1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното PC”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).

Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

Моля,  разпространeте тази информация сред колегите, техните студенти, докторанти,
като заявки за включване в обучението да се изпращат до:

Стефка Близнева Stefka Blizneva <blizneva@fmi.uni-sofia.bg>

Ани Пройкова Ana Proykova <anap@phys.uni-sofia.bg>

Христо Илиев Hristo Iliev <hristo@hiliev.eu>

Срок за записване: до 17 септември 2020.        На записаните ще бъде изпратена подробна информация за начален час, платформа и изисквания.

С уважение,
проф. дфзн Ани Пройкова