Благодарности за използван ресурс на НЕСТУМ

Екипът на Лабораторията по Високопроизводителни изчисления е щастлив от изключителния математичеки резултат, получен от доц. Радослава Христова и Иван Христов, които използват изчислителния клъстер НЕСТУМ в нашата лаборатория. Развълнувани сме от изразената към нас благодарност: Екипът на лабораторията HPC Mathematicians find 12,000 solutions for fiendish three-body problem | New Scientist Solutions to the three-body problem are of interest to astronomers, as they can describe how any three celestial objects – be they stars, planets or moons – can maintain a stable orbit. But it remains to be seen how stable the new solutions are when the tiny influences of additional, distant bodies and other real-world noise are taken into account.

EUMaster4HPC Stream-live info session

EUMaster4HPC  the first pan-European master’s program in High-Performance Computing, Data Analytics, and Artificial Intelligence. Don’t just settle for average – aim for greatness with EUMaster4HPC! Date:  19/20 June 2023 Time:
 • 16:00 to 17:00 (Western European Time)
 • 17:00 to 18:00 (Central European Time)
 • 18:00 to 19:00 (Eastern European Time)
Online: ZOOM  Join us for stream-live info sessions and chat with the EUMaster4HPC masters program team!   Register now! 
 • Discover what HPC is in action and how HPC is changing industry and human life today. 
 • Explore the EUMaster4HPC program that combines the innovative curriculum, academic excellence, top HPC experts in Europe, and access to the Industry and Supercomputing centers. 
 • Find out why EUMaster4HPC is your outstanding career opportunity in industry and research organizations. 
 • Ask our program team about the admission requirements, and application process and discover all the benefits of the EUMaster4HPC! 
Register now!  EUMaster4HPC is your outstanding careers opportunity in industry and research!   

Представяне на EuroCC 2 в Шумен и Русе, юни 2023

Ръководителят на лабораторията по Високопроизводителни изчисления Проф Ана Пройкова, ще вземе участие в събития
в гр. Шумен (Шуменски университет) и гр. Русе (Русенски университет) по разпространение на информация за услугите,
които EuroCC2 предоставя на университетите, изследователските институти, малките и средни предприятия и публичната администрация. На 28 юни 2023 от 13 до 18 часа в Шуменския университет
На 29 юни 2023 от 13 до 18 часа в Русенския университет Програма: 13:00 – 13:15 – Общо представяне на проекта ЕuroCC2 и услугите за потребителите / Services provided by the national centre of competence EuroCC2 – (проф. дфзн А. Пройкова, ръководител на екипа в Софийския университет)/Ana Prroykova, Prof.DSci, team leader at the Sofia University.
13:15 – 13:45 – Големите данни в бизнеса и публичната администрация /Big Data in public administration and business –
Проф.д-р Красен Стефанов / Prof. d-r Krassen Stefanov, Sofia University.
13:45 – 14:15 – Използване на изкуствен интелект за нуждите на академията, МСП и общините/ AI used in academia, SME, public administration – Д-р Христо Илиев/D-r Hristo Iliev.
14:15 – 14:45 – Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините/ HPC used in academia, SME, public administration – Проф.дфзн Ани Пройкова / Prof. DSci Ana Proykova, Sofia University.
Почивка 14:45 – 15:15 Онлайн презентации: 15:15 – 15:45 – Квантовите изчисления – възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2 – Проф.дмн Надя Златева/ Prof. DSci Nadia Zlateva, Sofia University.
15:45 – 16:15 – ГРИД и клауд технологии – използване за нуждите на академията, МСП и общините/ GRID and cloud computing in academia, SME, public administration – Доц. Д-р Радослава Горанова-Христова/ Assoc.Prof. Dr. Radoslava Goranova-Hristova, Sofia University.
16:15 – 17:00 Дискусия.

Предстоящо посещение от ученици на 14.06.2023

Ученици от НПМГ (София) ще посетят лабораторията за Високопроизводителни изчисления на 14.06.2023 от 11:30 часа. Програма:
 • 11:30 – 11:50 Посрещане и представяне от ръководителя на лабораторията проф. дфн. Ана Пройкова;
 • 11:50 – 11:55 Калина Димитрова – Използване на machine learning за реконструиране на сигнали (конволюционни невронни мрежи);
 • 11:55 – 12:00 Даниел Йорданов, експерт в лабораторията – Как да се свържем за изчислителния клъстер, използвайки Putty;
 • 12:00- 12:10 Михаил Илиев, директор СНИРД, ще представи ролята на Научно-технологичния парк за привличане на млади изследователи и връзките СНИРД -> София Тех (Инкубатор, Джон Атанасов)
 • 12:10-12:30 посещение комуникационната и 3D лаборатории в София тех парк. (Методи Панков представя)
A group of students from the National Gymnasium of Natural Sciences and Mathematics (Sofia) will visit the High-Performance Computing laboratory on 14.06.2023 at 11:30 а.m. Agenda:
 • 11:30 – 11:50 – Welcome and presentation by the head of the laboratory Prof. Ana Proykova;
 • 11:50 – 11:55 – Kalina Dimitrova – Using machine learning to reconstruct signals (convolutional neural networks);
 • 11:55 – 12:00 – Daniel Yordanov, an expert at the HPC lab – How to connect to the computing cluster using Putty;
 • 12:00-12:10 – Mihail Iliev, director of R&D&I Consortium, will present the role of the Science and Technology Park in attracting young researchers and the relations between R&D&I Consortium -> Sofia Tech (Incubator, John Atanasov)
 • 12:10-12:30 – The students will visit the communication and 3D laboratories in Sofia Tech Park. (Metodi Pankov guides)

Среща с потребителите на НЕСТУМ – 30.05.2023

30.05.2023 – 09.30 a.m. Екипът на лабораторията по високопроизводителни изчисления се среща с потребителите на клъстера NESTUM и на
услугите на лабораторията. Ще бъдат представени възможностите за участие в предстоящия конкурс NATO for peace Дневен ред (Agenda):
 1. Техническо представяне на инсталирания софтуер, използване на компилатори, избор на изчислителни възли, памет;
 2. Интерес към контейнери – има ли необходимост;
 3. Предложение за научен семинар – представяне на научните резултати от потребителите на НЕСТУМ – 15 юни, 13:00 – 17:00;
 4. Допълнителни въпроси;
HPC lab team meets the users of the supercomputing cluster NESTUM and the services (consultancy).
NATO for peace call will be discussed.

Работна среща – EuroCC BG 24.04.23

На 24.04.2023 г. ще се проведе организационна работна среща на трите екипа на EuroCC BG : от Софийския университет, от УНСС, и от ИИКТ (координатор на българския екип).
Срещата ще се проведе в ИИКТ-БАН (втори блок) от 14:00 до 17:00 часа.
EuroCC2 – мисия, цели,
задачи, очаквани резултати
А. Караиванова

14:00 – 14:30
Обучение А. Пройкова

14:30 – 14:45
Компетентности и портфолио
от услуги
Е. Атанасов

14:45 – 15:00
Осведоменост и комуникации Т. Гюров

15:00 – 15:15
Административни и финансови
въпроси
И. Манева

15:15 – 15:30
Кафе пауза 15:30 – 15:45
Взаимодействие с индустрията К. Стефанова

15:45 – 16:00
Панелна дискусия (Работа с индустрията,
публичната администрация и академичната общност)
16:00 – 17:00
Въпроси и отговори 17:00 – 17:15

Career Show Awards 2023

Проф. дфн. Ана Пройкова ще бъде част от журито в тазгодишното издание за най-добър работодател Career Show Awards 2023.