Семинар в Лабораторията HPC (високопроизводителни изчисления)

Семинар в Лабораторията HPC (високопроизводителни изчисления)
Дата: 13.09.2022   време: (13:00 – 15:00)
Докладчик: Димитър Томов, стажант в ЛВПИ по програмата на МОН.
Тема: Имплементация на диференчната схема във Wolfram Language
Ментори от ЛВПИ: Васил Иванов и Методи Панков
Академичен наставник: Юлиан Цанков, доцент във ФМИ – Софийски университет.
Димитър Томов- стажант в лабораторията по високопроизводителни изчисления.
Димитър Томов- стажант в лабораторията по високопроизводителни изчисления по програма на МОН.