Научен семинар в лабораторията 06.04.23

На 6 Април 2023 се проведе научен семинар на тема “Квантови процеси в клетките”,  трета дискусия по темите  “измерване и моделиране на стареенето”. Участници:
  1. д-р Спас Керимов, MD, ПРИНТИВО;
  2. д-р Теодора Тасева, Institute of Plant Physiology and Genetics (БАН);
  3. проф. дфзн Ана Пройкова;