Events in March 2023

 • 14-16 March 2023:

Final review of the project EuroCC

 • 20-23 March 2023:

EuroHPC JU summit (the project EuroCC will be presented)

 • 21-23 March 2023:

RDA Plenary 20 years; a Hybrid Meeting – Talk: BG RDA node, Prof. Ana Proykova

 • 25 March 2023:

Spring Scientific session at the Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University

Talk: SINGLE WALL CARBON NANOTUBES IRRADIATED BY PLATINUM CLUSTERS, Hristo Iliev and Ana Proykova;
Talk: What is EUMAster4HPC? Ana Proykova and Eleni LIAKIDOU.

Научен семинар в лабораторията по Високопроизводителни изчисления

На 8 Март 2023 се проведе научен семинар на тема “Квантови процеси в клетките”,  втора дискусия по темите  “измерване и моделиране на стареенето”.

Участници:

 1. д-р Спас Керимов, MD, ПРИНТИВО;
 2. д-р Теодора Тасева, Institute of Plant Physiology and Genetics (БАН);
 3. проф. дфзн Ана Пройкова;
 4. Методи Панков, есперт в лабораторията.

Провеждане на научна дискусия на 28.02.2023

На 28.02.2023 г. ще се проведе научна дискусия в лабораторията HPC с д-р Керимов, фирма PRINTIVO на тема “Mодели и симулиране на процеса на стареене”.

Резултатите от дискусията ще бъдат представени на
пролетната научната конференция във ФМИ, Софийски универистет (25.03.2023 г.)

Предстоящо посещение в лабораторията 14.02.2023

Предстоящо посещение в лабораторията HPC и провеждане на научна дискусия с изследователи от Института по физиология на растенията и генетика (БАН) за провеждане на съвместни изследвания в областта на генетиката.

Посещение в лабораторията на 08.02.2023

Посещение в лабораторията HPC – представител на Career Show обсъди с екипа на лабораторията възможностите за създаване на потребителски мрежи с участие на малки и средни предприятия от различни сектори. Направи покана за участие в предстоящото събитие, организирано от Career Show през септември 2023 г.

Workshop on Teaching Computational Science 2023 | Paper submission until 3 February 2023

The Workshop on Teaching Computational Science 2023
(WTCS 2023), under the umbrella of the International Conference on Computational Science, will take place in Prague, Czech Republic on 3-5 July 2023.

Paper submission is now OPEN.

The organizers are looking for submissions that describe innovations in teaching computational science in its various aspects.

AMD GPU Hackathon, 7 and 14-16 March, 2023

This hackathon, which will be held in-person at KTH in Stockholm, is for teams of research software developers who want to accomplish one or more of the following goals:
 • 1. Port their code to run on AMD Instinct™ GPUs using any of the GPU programming frameworks.
 • Improve the performance of code that already runs on AMD Instinct™ GPUs
 • Scale up their codes to multiple AMD Instinct™ GPUs

Huawei workshop on 17-19 January 2023

The workshop will be organised a hybrid event – onsite at Gottingen and also online.

The training workshop will focus on the following key learnings

Day 1. Implement, parallelise and optimise simulation applications on Arm-based clusters

Day 2. Implement and test a training and inference workflows using Arm CPUs and (in a second step) ML and inference accelerators

Day 3. Implement and test a micro-service for inference running on Arm CPUs and deployed on an Edge using Kubernetes/KubeEdge instance.

OEHI_Training workshop agenda