HPC course – second edition – 24 September 2020

За втора година екипът на Лабораторията по високопроизводителни изчисления организира  обучение, свързано с използване на клъстер за високопроизводителни пресмятания (HPC).
Лектор ще бъде д-р Христо Илиев – експерт с голям опит в областта на Big Data и HPC (RWTH Aachen University, Germany 2011-2018;
2019-2020 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands).

Планираме интензивно обучение за един работен ден -24 септември 2020 – ще има лекции, съпроводени с упражнения,
като ще ползваме MOODLE или друга електронна платформа.

Главни теми на обучението:

1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното PC”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).

Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

Моля,  разпространeте тази информация сред колегите, техните студенти, докторанти,
като заявки за включване в обучението да се изпращат до:

Стефка Близнева Stefka Blizneva <blizneva@fmi.uni-sofia.bg>

Ани Пройкова Ana Proykova <anap@phys.uni-sofia.bg>

Христо Илиев Hristo Iliev <hristo@hiliev.eu>

Срок за записване: до 17 септември 2020.        На записаните ще бъде изпратена подробна информация за начален час, платформа и изисквания.

С уважение,
проф. дфзн Ани Пройкова

Manifesto for EU COVID-19 Research

The Commission has launched a Manifesto today to maximise the accessibility of research results in the fight against Covid-19. The Manifesto provides guiding principles for beneficiaries of EU research grants for coronavirus prevention, testing, treatment and vaccination to ensure that their research results will be accessible for all and guarantee a return on public investment.

Manifesto for EU COVID-19 Research

 

European Commission – Green Deal Online Event

The EU’s goal of being carbon neutral by 2050 is under threat. The Covid-19 outbreak has forced EU member states to suspend business-as-usual and to focus on the immediate crisis, with the consequence that medium to longer term investment planning and goals relating to decarbonisation face an uncertain future. You can register for the free online event by clicking the image below.


Image is a link to the registration page

Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19/Doing our part of the Folding@Home project

Click here for English version

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката
чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури,
Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията по високопроизводителни изчисления (ЛВПИ)
по договор със Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, СНИРД.

Това финансиране осигури включването на ЛВПИ от 27.03.2020 г.
в международния проект Фолдинг – COVID 19, разработен в рамките на концепцията Отворена наука,
Екипът на ЛВПИ инсталира и изпълнява кода върху изчислителния клъстер Nestum http://hpc-lab.sofiatech.bg/

Целта на проекта, който включва световни екипи, е:
Да разберем как работят вирусните протеини (белтъци) и как можем да проектираме терапевтични средства, за да ги спрем.

Има много експериментални методи за определяне на структурите на протеините.
Макар и изключително мощни, те разкриват само единична снимка на обичайната форма на протеин.
Протеините обаче имат много движещи се части и за да видим протеина в действие е необходимо да симулираме всички възможни форми, които са стотици хиляди поради метастабилните състояния на неравновесните системи.
Системата атакуващ вирус-биологична клетка е неравновесна система. Структурите, които не можем да видим експериментално, може да са ключът към откриването на нов терапевтик.
Тези – невидени от експеримента структури – търсим да идентифицираме в компютърните симулации.

Повече за проекта може да намерите на уебстраницата https://foldingathome.org/covid19/.

С пожелания за добро здраве,
Екип ЛВПИ

In English

High performance computing laboratory (HPC) joins the project Folding at Home – COVID19

In light of the COVID-19 outbreak, the staff of HPC Lab has configured and is running a couple of jobs, part of
the Folding@Home project. Two of our compute nodes will be dedicated to this project for the time being.

You can learn more about the Folding@Home project by visiting their website at https://foldingathome.org/covid19/.

High performance computing laboratory (HPC) would like to acknowledge the Ministry of Science and Education for funding through the National Roadmap on Research Infrastructures
via Sofia University St. Kliment Ohridski that makes it possible to join the project Folding@Home – COVID19 .

Wishing good health,
HPC Team.

EuroHPC Summit Week 2020

Ivo Iliev, a member of the HPC Lab team will attend this year’s instalment of The EuroHPC Summit Week (EHPCSW) 2020.

The conference will gather the main European HPC stakeholders from technology suppliers and HPC infrastructures to scientific and industrial HPC users in Europe. As in previous years, PRACE, the Partnership for Advanced Computing in Europe, organises the seventh edition of its Scientific and Industrial Conference (PRACEdays20) within the EHPCSW 2020. PRACEdays20 will bring together experts from academia and industry who will present their advancements in HPC-supported science and engineering.