SSH access, new address

–Scroll down for English Version–

Здравейте потребители на Нестум,

Пиша ви за да ви уведомя, че SSH достъпът до Нестум вече ще трябва да се
усъществява на адрес

hpc-lab.sofiatech.bg

Старият адрес, nestum.phys.uni-sofia.bg, ще бъде активен още известно
време преди да бъде закрит.

Благодаря за отделеното внимание,
HPC Team

Greetings Nestum users,

I am writing to inform you that remote access via SSH should now be done
on the following address

hpc-lab.sofiatech.bg

The old address, nestum.phys.uni-sofia.bg, will be active for a while
before being discontinued.

Thank you for your attention,
HPC Team