Upcoming Events

25 September 2019, 14:00
Кръгла маса:
Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“
Програма на събитието
Лабораторията по високопроизводителни изчисления ще бъде представена от Иво Илиев, докторант, с презентация на тема:
„Лаборатория НРС предлага възможности и за индустрията в България“

27 September, 2019 18:00 Researchers NIGHT
Sofia Technology Park
Научи как със суперкомпютър да извличаш интелигентно златото от данните
•Лаборатория Високопроизводителни изчисления, проф. дфзн Ана Пройкова, ръководител на лабораторията

22 November, 2019 21st conference on Nanoscience and Nanotechnology

The team of HPC lab will demonstrate the capability of computers predictions at the nanoscale