Дигитални иновации в помощ на e-Образованието

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието” (24 октомври 2019 г., гр. София). https://events.ictmedia.bg/event/142

Традиционно изданията на конференцията са провеждани със съдействието на Парламентарна комисия по образованието и науката, Министерство на образованието и науката, Съвета на ректорите в Република България и Представителството на Европейската комисия в България.