HPC course – second edition – 24 September 2020

За втора година екипът на Лабораторията по високопроизводителни изчисления организира  обучение, свързано с използване на клъстер за високопроизводителни пресмятания (HPC).
Лектор ще бъде д-р Христо Илиев – експерт с голям опит в областта на Big Data и HPC (RWTH Aachen University, Germany 2011-2018;
2019-2020 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands).

Планираме интензивно обучение за един работен ден -24 септември 2020 – ще има лекции, съпроводени с упражнения,
като ще ползваме MOODLE или друга електронна платформа.

Главни теми на обучението:

1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното PC”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).

Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

Моля,  разпространeте тази информация сред колегите, техните студенти, докторанти,
като заявки за включване в обучението да се изпращат до:

Стефка Близнева Stefka Blizneva <blizneva@fmi.uni-sofia.bg>

Ани Пройкова Ana Proykova <anap@phys.uni-sofia.bg>

Христо Илиев Hristo Iliev <hristo@hiliev.eu>

Срок за записване: до 17 септември 2020.        На записаните ще бъде изпратена подробна информация за начален час, платформа и изисквания.

С уважение,
проф. дфзн Ани Пройкова