Отворен worshop на EUROCC-България (23.04.2021)

Линк за регистрация

Регистрацията е отворена до 21.04.2021!

Кратка информация:

В рамките на проект EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50 процента по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“ (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания – EuroHPC) и 50 процента от национални програми за финансиране в страните партньори.

В дейностите на EuroCC участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел националните центрове за компетентност (НЦК) в участващите държави ще извършат проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Крайната цел е да се създадат достъпни високопроизводителни изчисления за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото.

От българска страна участват в проекта EuroCC с договор за партньорство трите институции-домакини на
Центровете за върхови постижения: Софийски Университет; Институт за информационни и комуникационни технологии-БАН)
Център за компетентност – ДИГД (УНСС)

Програмата на срещата, 23.04.2021:

14:00 – 14:15 Откриване (проф. Г. Ангелова, директор на ИИКТ-БАН, проф. А. Караиванова, ръководител на EuroCC-България)
14:15 – 14:30 EuroHPC JU и участието на България (проф. И. Димов, представител на България в Борда на EuroHPC JU)
14:30 – 14:50 Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC: проект EuroCC – цели, задачи, резултати (проф. А. Караиванова, ръководител на проект EuroCC-България)
14: 50 – 15:50 Представяне на големи проекти в областта, част 1:

    • ЦВП по Информатика и ИКТ (чл. кор. С. Маргенов, ръководител на проекта)
    • ЦВП УНИТе (проф. К. Стефанов, ръководител на проекта)
    • ЦКомп ДГД (проф. В. Кисимов, ръководител на проекта)
    • НЦВРП, обект на НПКНИ (проф. А. Караиванова, ръководител на проекта)
    15:50 – 16:20 Методология за оценка на компетентностите (проф. Е. Атанасов, зам. ръководител на проект EuroCC-България)

16:20 – 16:50 Дискусия
16:50 – 17:00 Закриване

Ани Пройкова, проф.дфзн
ръководител на екипа на EuroCC в Софийския университет