Провеждане на научна дискусия на 28.02.2023

На 28.02.2023 г. ще се проведе научна дискусия в лабораторията HPC с д-р Керимов, фирма PRINTIVO на тема “Mодели и симулиране на процеса на стареене”.

Резултатите от дискусията ще бъдат представени на
пролетната научната конференция във ФМИ, Софийски универистет (25.03.2023 г.)

Предстоящо посещение в лабораторията 14.02.2023

Предстоящо посещение в лабораторията HPC и провеждане на научна дискусия с изследователи от Института по физиология на растенията и генетика (БАН) за провеждане на съвместни изследвания в областта на генетиката.

Посещение в лабораторията на 08.02.2023

Посещение в лабораторията HPC – представител на Career Show обсъди с екипа на лабораторията възможностите за създаване на потребителски мрежи с участие на малки и средни предприятия от различни сектори. Направи покана за участие в предстоящото събитие, организирано от Career Show през септември 2023 г.