Среща с потребителите на НЕСТУМ – 30.05.2023

30.05.2023 – 09.30 a.m. Екипът на лабораторията по високопроизводителни изчисления се среща с потребителите на клъстера NESTUM и на
услугите на лабораторията. Ще бъдат представени възможностите за участие в предстоящия конкурс NATO for peace Дневен ред (Agenda):
  1. Техническо представяне на инсталирания софтуер, използване на компилатори, избор на изчислителни възли, памет;
  2. Интерес към контейнери – има ли необходимост;
  3. Предложение за научен семинар – представяне на научните резултати от потребителите на НЕСТУМ – 15 юни, 13:00 – 17:00;
  4. Допълнителни въпроси;
HPC lab team meets the users of the supercomputing cluster NESTUM and the services (consultancy).
NATO for peace call will be discussed.