Посещение на лабораторията по Високопроизводителни изчисления (HPCL) от ученици на Teenovator

15.04.2024
10:00-11:00