Geneva Workshop on Innovations in Scholarly Communication

The Geneva Workshop on Innovations in Scholarly Communication
OAI12 – The Geneva Workshop on Innovations in Scholarly Communication will be held virtually from 6-10 September 2021.

Participation is free, so make sure to join!
Registration: https://oai.events/oai12/

Prof.Dr. Ana Proykova talk on the 10th of September 2021:
Title: arXiv medium as a prerequisite of open access as an important component of open science
Time:10:25 (CEST)

September HPC User Forum Event Registration

We are pleased to announce that registration is open for the September HPC User Forum event, to be presented virtually!

Register by visiting the HPC User Forum website: https://www.hpcuserforum.com/

You may also register directly at: https://attendesource.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x123045abcd
All members of the worldwide HPC community are invited to join the HPC User Forum and to attend the meeting. Registration will be required in order to participate in the event.

There will be two (2) sessions per day for a total of six (6) different sessions, each exploring a range of topics featuring noted speakers and panelists.

The meeting will be streamed twice to accommodate different time zones. There will be a one hour break each day at 12:00.

The following dates/times are available for selection:
– US-friendly time zone: September 7-9: 10:00 am – 3:00 pm CDT (Central Daylight Time; each day)
– European/Asia-friendly time zone: September 8-10: 10:00 – 15:00 BST (British Summer Time; each day)

For information about sponsoring or membership in the HPC User Forum, please contact Steve Conway at sconway@hyperionres.com or Jean Sorensen at jeansorensen@hyperionres.com

Работна среща EuroCC-Bulgaria

Място: културен център “Морско казино”, Бургас, зала „Георги Баев”
Дата: 16 юли 2021
време: 9:00 – 17:00

Националният център за компетентност EuroCC-България ще представи възможностите за подкрепа на ИКТ клъстерите в работата им с технологиите високопроизводителни изчисления/ високоефективен анализ на данни/ изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI) в еднодневна работна среща.

В отворени дискусии специалисти в посочените технологии ще споделят своите виждания за развитието на областите.
Пълната програма ще бъде публикувана на 5 юли 2021 тук и в страницата:
https://www.facebook.com/events/294895989026294/?notif_id=1623653985786001&notif_t=plan_admin_added&ref=notif

Отворен worshop на EUROCC-България (23.04.2021)

Линк за регистрация

Регистрацията е отворена до 21.04.2021!

Кратка информация:

В рамките на проект EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50 процента по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“ (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания – EuroHPC) и 50 процента от национални програми за финансиране в страните партньори.

В дейностите на EuroCC участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел националните центрове за компетентност (НЦК) в участващите държави ще извършат проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Крайната цел е да се създадат достъпни високопроизводителни изчисления за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото.

От българска страна участват в проекта EuroCC с договор за партньорство трите институции-домакини на
Центровете за върхови постижения: Софийски Университет; Институт за информационни и комуникационни технологии-БАН)
Център за компетентност – ДИГД (УНСС)

Програмата на срещата, 23.04.2021:

14:00 – 14:15 Откриване (проф. Г. Ангелова, директор на ИИКТ-БАН, проф. А. Караиванова, ръководител на EuroCC-България)
14:15 – 14:30 EuroHPC JU и участието на България (проф. И. Димов, представител на България в Борда на EuroHPC JU)
14:30 – 14:50 Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC: проект EuroCC – цели, задачи, резултати (проф. А. Караиванова, ръководител на проект EuroCC-България)
14: 50 – 15:50 Представяне на големи проекти в областта, част 1:

  • ЦВП по Информатика и ИКТ (чл. кор. С. Маргенов, ръководител на проекта)
  • ЦВП УНИТе (проф. К. Стефанов, ръководител на проекта)
  • ЦКомп ДГД (проф. В. Кисимов, ръководител на проекта)
  • НЦВРП, обект на НПКНИ (проф. А. Караиванова, ръководител на проекта)
  15:50 – 16:20 Методология за оценка на компетентностите (проф. Е. Атанасов, зам. ръководител на проект EuroCC-България)

16:20 – 16:50 Дискусия
16:50 – 17:00 Закриване

Ани Пройкова, проф.дфзн
ръководител на екипа на EuroCC в Софийския университет

PRACE-ETP4HPC Workshop on HPC Education and Training for Industry Users

Event Date: 18th of March 2021, Online via Zoom, Europe/Brussels timezone

HPC has been recognized as a strategic tool to increase European competitiveness in industry. This entails investment not only in infrastructure but also in skills development of the labour force, now and in preparation for future. While the provision of HPC education and training has tended to focus on an academic audience and the needs of the scientific research community, it is important to understand the HPC skills needs of industry and learn from past experiences of industry-targeted training. The objective of the workshop is to reflect and discuss potential activities that will lead to better planning of HPC education and training for industry, as well as informing future HPC education and training funding opportunities (e.g. the Advanced Digital Skills pillar of the Digital Europe programme). The topics at the workshop should encompass:

 • Ways to engage with industry to capture/monitor skills needs, from surveys to one-to-one interviews
 • Past models of successful engagements that involved training
  Approaches and activities that have been tried but did NOT work
 • Current technological and talent trends in the industry – skills that are most in demand now and future; skills profiles of the speaker’s industry sector
 • What education/training providers should focus on at different levels (primary/secondary levels, Bachelors, Masters, PhD, etc.)
 • Suitable formats of delivery depending on audience and needs, e.g. degree programmes, short-format courses, mentorships, online/blended learning.
 • Other personal perspectives from the speakers
  The workshop welcomes all HPC training stakeholders – from training providers/funders to industry representatives who are training target audiences.

https://events.prace-ri.eu/event/1180/

New paper citing Nestum (link)

Capture and sequestration of greenhouse gases in Mn-based porous coordination polymers. https://doi.org/10.1002/chem.202001825
Capture and sequestration of greenhouse gases in Mn-based porous coordination polymers.
https://doi.org/10.1002/chem.202001825

A new publication in which the authors have cited Nestum has been published:

Effect of larger pore size on the sorption properties of isoreticular metal‐organic frameworks with high number of open metal sites

Pascal D. C. Dietzel, Peter A Georgiev, Morten Frøseth Rune E Johnsen, Helmer Fjellvåg, Richard Blom
First published:19 May 2020

The authors have kindly provided some amazing graphs and images for our gallery! You can review the publication at the following address: https://doi.org/10.1002/chem.202001825