HPC-Lab school visit

For English, see below:

На 10.03 група от ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” ще посети Лаборатория по високопроизводителни изчисления. Проф. Пройкова ще изнесе доклад за използването на паралелни клъстери за практически цели.

On 10.03, a group of students from the SGCAG “Hristo Botev” will make a visit to the HPC laboratory. Prof. Proykova will give a lecture about practical applications of parallel clusters.