HPC-Lab school visit

For English, see below:

На 10.03 група от ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” ще посети Лаборатория по високопроизводителни изчисления. Проф. Пройкова ще изнесе доклад за използването на паралелни клъстери за практически цели.

On 10.03, a group of students from the SGCAG “Hristo Botev” will make a visit to the HPC laboratory. Prof. Proykova will give a lecture about practical applications of parallel clusters.

More Events in November & December

26.11.2019 9:00 am Place: Faculty of Physics, building A, room 25a
Master course Modeling of physical processes second intensive day (6 lecturing hours + 3 exercises – parallel computations) begins

28.11.2019 14:00 Place: Albert Borschette Conference Centre, Brussels, Belgium
Talk Artificial Intelligence – a new approach in Nanotechnologies, Advanced Materials and Biotechnology
Speaker: Prof. Ana Proykova at the 30th NMBP PC meeting on Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing

10 and 11 December 2019, Hall 6, National Palace of Culture Sofia, Bulgaria http://futuris2019.com/
Research Infrastructures of the Future – synergies, sustainability, smart specialization and social impact

The registration is open until 2.12.2019 https://registration.futuris2019.com/

Дигитални иновации в помощ на e-Образованието

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието” (24 октомври 2019 г., гр. София). https://events.ictmedia.bg/event/142

Традиционно изданията на конференцията са провеждани със съдействието на Парламентарна комисия по образованието и науката, Министерство на образованието и науката, Съвета на ректорите в Република България и Представителството на Европейската комисия в България.

Upcoming Events

25 September 2019, 14:00
Кръгла маса:
Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“
Програма на събитието
Лабораторията по високопроизводителни изчисления ще бъде представена от Иво Илиев, докторант, с презентация на тема:
„Лаборатория НРС предлага възможности и за индустрията в България“

27 September, 2019 18:00 Researchers NIGHT
Sofia Technology Park
Научи как със суперкомпютър да извличаш интелигентно златото от данните
•Лаборатория Високопроизводителни изчисления, проф. дфзн Ана Пройкова, ръководител на лабораторията

22 November, 2019 21st conference on Nanoscience and Nanotechnology

The team of HPC lab will demonstrate the capability of computers predictions at the nanoscale

Power outage

Yesterday, 15.08.2019, at around 13:40 UTC an unexpected power outage has occurred at the laboratory complex at Sofia Tech Park, which hosts Nestum. Some of the compute nodes have been restarted and some job progress might have been lost. We have sent private e-mails to users whose jobs might have been affected and we apologise for the inconvenience.

HPC Team

SSH access, new address

–Scroll down for English Version–

Здравейте потребители на Нестум,

Пиша ви за да ви уведомя, че SSH достъпът до Нестум вече ще трябва да се
усъществява на адрес

hpc-lab.sofiatech.bg

Старият адрес, nestum.phys.uni-sofia.bg, ще бъде активен още известно
време преди да бъде закрит.

Благодаря за отделеното внимание,
HPC Team

Greetings Nestum users,

I am writing to inform you that remote access via SSH should now be done
on the following address

hpc-lab.sofiatech.bg

The old address, nestum.phys.uni-sofia.bg, will be active for a while
before being discontinued.

Thank you for your attention,
HPC Team

Обучение за достъп и работа с Високопроизводителни изчислителни системи

Click here for English version

Лабораторията по високопроизводителни изчисления е асоцииран партньор (чрез СНИРД)
в проекта BG05M2OP001-1.001-0004 (28.02.2018 – 31.12.2023)

Изграждане и развитие на център за върхови постижения
Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

и ще участва в съвместно в

Обучение за достъп и работа с Високопроизводителни изчислителни системи (HPC)

На 12 и 13 юни от 10:00 до 16:00 във ФМИ на СУ Свети Климент Охридски ще бъде проведено обучение от
д-р Христо Илиев, с дългогодишен опит в HPC
(RWTH Aachen University, Germany 2011-2018; since 2019 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands)

Главни теми на обучението:
1. Отдалечен достъп до високопроизводителни изчислителни системи
2. Запознаване със системата за управление на разпределени ресурси (с други думи “с какво работата на споделен изчислителен клъстер се различава от работата на личното ПЦ”)
3. Преглед на методите за програмиране на разпределени системи

Ниво на участниците – базови познания по Linux или друга Unix-подобна ОС (macOS, *BSD).
Добре би било да могат да редактират текстови файлове в конзолата с редактори като vim, Emacs, nano. Познания по програмиране на C или Python.

English Version

The High Performance Computing Laboratory (HPCL) is an Associate Partner (through the Research and Development and Innovation Consortium )

of the UNITe – BG05M2OP001-1.001-0004 Centre of Excellence funded by the ERDF. UNITe stands for Universities for Science, Informatics and Technology in e-society.

The HPCL participates in a joint event to be held at the Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University on 12 and 13 of June 2019; 10-17:00

Tranining of access to and work with High Performance Computing Systems

Lecturer: Dr. Hristo Iliev

(RWTH Aachen University, Germany 2011-2018; since 2019 Chief Data Scientist at holler.live, Amsterdam, Netherlands)

Program:

  1. Remote access to high-performance computing systems

  2. Understanding the distributed resource management system (in other words, “what does the work of a shared computing cluster differ from the work of the personal PC”)

  3. Overview of distributed system programming methods

Level of participants:

basic knowledge of Linux or other Unix-like OS (macOS, * BSD).

able to edit text files in the console with editors such as vim, emacs, nano.

Knowledge of C or Python programming.