Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19/Doing our part of the Folding@Home project

Click here for English version

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката
чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури,
Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията по високопроизводителни изчисления (ЛВПИ)
по договор със Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, СНИРД.

Това финансиране осигури включването на ЛВПИ от 27.03.2020 г.
в международния проект Фолдинг – COVID 19, разработен в рамките на концепцията Отворена наука,
Екипът на ЛВПИ инсталира и изпълнява кода върху изчислителния клъстер Nestum http://hpc-lab.sofiatech.bg/

Целта на проекта, който включва световни екипи, е:
Да разберем как работят вирусните протеини (белтъци) и как можем да проектираме терапевтични средства, за да ги спрем.

Има много експериментални методи за определяне на структурите на протеините.
Макар и изключително мощни, те разкриват само единична снимка на обичайната форма на протеин.
Протеините обаче имат много движещи се части и за да видим протеина в действие е необходимо да симулираме всички възможни форми, които са стотици хиляди поради метастабилните състояния на неравновесните системи.
Системата атакуващ вирус-биологична клетка е неравновесна система. Структурите, които не можем да видим експериментално, може да са ключът към откриването на нов терапевтик.
Тези – невидени от експеримента структури – търсим да идентифицираме в компютърните симулации.

Повече за проекта може да намерите на уебстраницата https://foldingathome.org/covid19/.

С пожелания за добро здраве,
Екип ЛВПИ

In English

High performance computing laboratory (HPC) joins the project Folding at Home – COVID19

In light of the COVID-19 outbreak, the staff of HPC Lab has configured and is running a couple of jobs, part of
the Folding@Home project. Two of our compute nodes will be dedicated to this project for the time being.

You can learn more about the Folding@Home project by visiting their website at https://foldingathome.org/covid19/.

High performance computing laboratory (HPC) would like to acknowledge the Ministry of Science and Education for funding through the National Roadmap on Research Infrastructures
via Sofia University St. Kliment Ohridski that makes it possible to join the project Folding@Home – COVID19 .

Wishing good health,
HPC Team.